Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Održivi razvoj

Održivi razvoj je ključni princip ugrađen u kompletno poslovanje Nexe Grupe. S obzirom na veličinu i složenost Grupe, te njen uticaj na mnoge sfere društva, zahtijeva se odgovoran pristup prilikom donošenja svih odluka. Opredijeljenost za poslovanje na principima održivog razvoja ispoljava se i u politici kvaliteta Nexe Grupe. Nexe Grupa u firmama članicama, zavisno od procijenjenih potreba i mogućnosti, također razvija sisteme i primjenjuje postupke kojima se:
  • štiti okoliš;
  • osigurava zdravlje i sigurnost zaposlenih;
  • posluje prema principima održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja.
Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe svih budućih generacija. Održivi razvoj ostvaruje ravnotežu između zahtjeva za unapređivanjem kvaliteta života, za ostvarivanjem socijalne dobrobiti te zahtjeva za očuvanjem okoliša kao prirodnog dobra od kojeg zavise i sadašnja i buduće generacije.