Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Pravne odredbe

Svako korištenje ovih internetskih stranica (www.nexe.ba) podložno je niže navedenim uvjetima i smatra se da je svaki korisnik korištenjem ili preuzimanjem datoteka na internetskoj stranici svjestan i upoznat s mjerodavnim zakonskim propisima te svojim pravima i obvezama i saglasan sa svim pravnim uslovima korištenja.

Sadržaji objavljeni na internetskoj stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz obvezno poštivanje autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakoga navedenog ograničenja prava. 

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, otpremanju te svakoj drugoj vrsti upotrebe cjelovitog ili samo dijela sadržaja ovih internetskih stranica te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez prethodnog te izričitog pismenog dopuštenja vlasnika autorskog prava, ali ni uz dopuštenje nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Sadržaj ove internetske stranice namijenjen je isključivo ličnoj upotrebi korisnika u informativne svrhe. Sadržaj internetske stranice ne treba shvatiti kao izjavu o garanciji za bilo koji od proizvoda ili usluga Nexe Grupe te će korisnik, nakon upoznavanja s Nexe Grupom putem sadržaja ove stranice, sve konkretne i preciznije obavijesti o proizvodima ili uslugama moći dobiti na prodajnim mjestima ili u sjedištu članice Nexe Grupe na koju se konkretni proizvod odnosi.

Logotipi i zaštitni znakovi predstavljeni na ovim stranicama zaštićeni su autorskim pravima te se ne smiju ni na koji način koristiti na drugim internetskim stranicama. Zaštićeni žig „Nexe“ koji se koristi na ovoj internetskoj stranici može se odnositi na proizvode i usluge bilo koje od firmi članica Nexe Grupe te ga ne treba poistovjećivati s nazivom firme Nexe grupa d.d.

Fotografije, slike, video klipovi, biografije osoba ili ostali materijali koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici vlasništvo su Nexe grupe d.d. Sva prava su pridržana. Dopuštenje za prenošenje informacija daje se samo subjektima koji obavljaju promidžbene, uredničke i informativne djelatnosti u svrhu objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima.

Korisniku nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ove internetske stranice u svrhu prodaje ili ponude na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Podaci objavljeni na ovoj internetskoj stranici ne moraju u svakom trenutku biti tačni i aktualni.

Nexe grupa d.d. ili članice Nexe Grupe ni u kakvim okolnostima ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korištenjem informacija objavljenih na ovim internetskim stranicama. Informacije mogu sadržavati tehničke netačnosti i tipografske pogreške. Podaci se mogu promijeniti ili objaviti bez prethodne najave. Ne postoji garancija da će ova web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web lokacije na svoju ličnu odgovornost.

Kad korisnik dobrovoljno, na za to predviđena mjesta, unosi i time daje svoje lične podatke, takvi podaci će se koristiti u svrhu ispunjenja korisnikovog zahtjeva te Nexe grupa d.d., a u tu svrhu, s njima može slobodno raspolagati (prosljeđivati, evidentirati, obrađivati podatke i sl.). Korisnik, davanjem podataka, pristaje i dozvoljava Nexe Grupi da ga kontaktira radi pružanja obavijesti o zahtjevu ili o drugim proizvodima ili ponudama Nexe Grupe.

Nexe grupa d.d. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojega dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu s izvršenim promjenama na ovoj adresi.