Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Održivi razvoj

Održivi razvoj je ključno načelo ugrađeno u cjelokupno poslovanje Nexe Grupe. S obzirom na veličinu i složenost Grupe, te njezin utjecaj na mnoge sfere društva, odgovoran se pristup zahtijeva pri donošenju svih odluka. Opredijeljenost poslovanju na principima održivoga razvoja očituje se i u politici kvalitete Nexe Grupe. Nexe Grupa u tvrtkama članicama, ovisno o procijenjenim potrebama i mogućnostima, također razvija sustave i primjenjuje postupke kojima se:
  • štiti okoliš;
  • osigurava zdravlje i sigurnost zaposlenika;
  • posluje prema principima održivoga razvoja i društveno odgovornog poslovanja.
Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe svih budućih generacija. Održivi razvoj ostvaruje ravnotežu između zahtjeva za unaprjeđivanjem kakvoće života, za ostvarivanjem socijalne dobrobiti te zahtjeva za očuvanjem okoliša kao prirodnog dobra o kojima ovise i sadašnja i buduće generacije.