Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslov

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Ponuda kataloga

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Održivi razvoj

Održivi razvoj je ključno načelo ugrađeno u celokupno poslovanje Nexe Grupe. S obzirom na veličinu i složenost Grupe, te njen uticaj na mnoge sfere društva, odgovoran se pristup zahteva pri donošenju svih odluka. Opredeljenost poslovanju na principima održivoga razvoja ogleda se i u politici kvaliteta Nexe Grupe. Nexe Grupa u društvima članicama, zavisno od procenjenih potreba i mogućnosti, takođe razvija sisteme i primenjuje postupke kojima se:
  • štiti okolina;
  • osigurava zdravlje i sigurnost zaposlenih;
  • posluje prema principima održivoga razvoja i društveno odgovornog poslovanja.
Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe svih budućih generacija. Održivi razvoj ostvaruje ravnotežu između zahteva za unapređivanjem kvaliteta života, za ostvarivanjem socijalne dobrobiti te zahteva za očuvanjem okoline kao prirodnog dobra o kojima zavise i sadašnja i buduće generacije.