Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslov

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Novosti

xxxxxx

16.5.2018

Polet a.d. - Godišnji dokument o objavljenim informacijama

25.10.2017

Obavijest dioničarima Našicecementa d.d. - Ugovor o pripajanju Trnjaka d.o.o.

13.10.2017

Nacrt Ugovora o pripajanju IGM Stražilovo Poletu a.d. Novi Bečej

17.7.2017

Godisnji izveštaj o poslovanju AD "Polet" IGK za 2016. godinu

23.5.2017

Polet a.d. Novi Bečej - Godišnji dokument o objavljenim informacijama

17.11.2016

Nexe grupa d.d. - Izvješće o provedbi predstečajne nagodbe 01.07.2016.-30.09.2016.

2.8.2016

Nexe grupa d.d. - Izvješće o provedbi predstečajne nagodbe 01.04.2016.-30.06.2016.

5.7.2016

Nexe grupa d.d. - Rješenje trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi pred sudom

15.6.2016

Nexe grupa d.d. - odluke Glavne skupštine

3.6.2016

Nexe grupa d.d. - Održavanje ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe

25.5.2016

Nexe grupa d.d. - Presuda Visokog upravnog suda RH

11.5.2016

Nexe grupa d.d. - Izvješće o provedbi predstečajne nagodbe 01.01.2016.-31.03.2016.

22.2.2016

Nexe grupa d.d. - Izvješće o provedbi predstečajne nagodbe 30.09.2015-31.12.2015.

9.12.2015

Nexe grupa d.d. - Presuda Upravnog suda u Osijeku

30.11.2015

Nexe grupa d.d. - Kvartalno izvješće o provedbi predstečajne nagodbe

27.11.2015

Nexe grupa d.d. - Presuda Visokog upravnog suda RH

5.10.2015

Nexe grupa d.d. - Rješenje Vrhovnog suda RH

10.8.2015

Nexe grupa d.d. - Kvartalno izvješće o provedbi predstečajne nagodbe

14.7.2015

Nexe grupa d.d. - Objava rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske

21.5.2015

Očitovanje uprave na rješenje VTS RH od 21.04.2015.

18.5.2015

Polet a.d. - Godišnji dokument o objavljenim informacijama

6.5.2015

Nexe grupa d.d. - poziv na Glavnu skupštinu

25.2.2015

Nexe grupa d.d. - Kvartalno izvješće o provedbi predstečajne nagodbe

11.2.2015

Nexe grupa d.d. - Presuda Upravnog suda u Osijeku

11.2.2015

Nexe grupa d.d. - Presuda Upravnog suda u Osijeku

11.2.2015

Nexe grupa d.d. - Rješenje Trgovačkog suda u Osijeku

11.2.2015

Nexe grupa d.d. - Rješenja Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak

11.2.2015

Nexe grupa d.d. - Očitovanje uprave

5.2.2015

Nexe grupa d.d. - Očitovanje uprave na rješenje VTS

5.2.2015

Nexe grupa d.d. - Rješenje Visokog trgovačkog suda RH

25.11.2014

Nexe grupa d.d. - Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

19.11.2014

Nexe grupa d.d. - Rješenje Visokog trgovačkog suda RH za Našicecement d.d.

23.10.2014

Nexe grupa d.d. - odluke Glavne skupštine

15.10.2014

Nexe grupa d.d. - Rješenje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja

1.10.2014

Nexe grupa d.d. - odgovor na upit Zagrebačke burze

17.9.2014

Nexe grupa d.d. - poziv na Glavnu skupštinu

30.6.2014

Nexe grupa d.d. - odluke Glavne skupštine

30.6.2014

Nexe grupa d.d. - Rješenje Trgovačkog suda u Osijeku o odobrenju sklopljene predstečajne nagodbe

3.6.2014

Nexe grupa d.d. - Rješenje o održavanju ročišta radi sklapanja predstečajne nagodbe

28.5.2014

Nexe grupa d.d. - poziv na Glavnu skupštinu

19.2.2014

Nexe grupa d.d. - odluke Glavne skupštine

30.1.2014

Nexe grupa d.d. - Obavijest o odgodi ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe zakazanog za 03.02.2014.

30.1.2014

Našicecement d.d. - Obavijest o odgodi ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe zakazanog za 05.02.2014.

27.1.2014

Našicecement d.d. - ročište za sklapanje predstečajne nagodbe

23.1.2014

Nexe grupa d.d. - ročište za sklapanje predstečajne nagodbe

15.1.2014

Nexe grupa d.d. - poziv na Glavnu skupštinu

4.12.2013

Nexe grupa d.d. - Rješenje Burze o prestanku uvrštenja NEXE-O-13CA

12.11.2013

Nexe grupa d.d. - Obavijest o promjenama u Nadzornom odboru društva

4.11.2013

Nexe grupa d.d. - Obavijest o prihvaćanju Plana financijskog restrukturiranja

24.10.2013

Nexe grupa d.d. - Zaključak o zakazivanju ročišta

4.10.2013

Nexe grupa d.d. - Prijava stjecanja dionica

4.10.2013

Nexe grupa d.d. - Prijava otpuštanja dionica

24.9.2013

Nexe grupa d.d. - Odluka o primanju na MTP - Fortis dionice NEXE-R-A

16.9.2013

Nexe grupa d.d. - Prijava otpuštanja dionica

9.8.2013

Nexe grupa d.d. - Obavijest o odgodi ročišta

6.8.2013

Nexe grupa d.d. - Pismo namjere društva Viadukt d.d.

30.7.2013

Nexe grupa d.d. - Odobrenje produljenja roka za provođenje predstečajne nagodbe

30.7.2013

Nexe grupa d.d. - Zaključak o zakazivanju ročišta

19.7.2013

Nexe grupa d.d. - Izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja

16.7.2013

Nexe grupa d.d. - Zaključak o odgodi ročišta

1.7.2013

Nexe grupa d.d. - Zaključak o zakazivanju ročišta

3.6.2013

Nexe grupa d.d. - Obavijest o prodaji društva GP Put d.d.

28.5.2013

Nexe grupa d.d. - Obavijest o održanoj sjednici NO

20.5.2013

Nexe grupa d.d. - Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora

15.5.2013

Nexe grupa d.d. - Obavijest o odgodi ročišta

13.5.2013

Nexe grupa d.d. - Zapisnik sa Skupštine imatelja obveznica Nexe grupe d.d.

3.5.2013

Nexe grupa d.d. - Obavijest o odricanju od razlučnog prava

8.4.2013

Nexe grupa d.d. - Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe

29.3.2013

Nexe grupa d.d. - Dopuna dnevnog reda za skupštinu imatelja obveznica NEXE-O-13CA

25.3.2013

Nexe grupa d.d. - Obavijest o promjenama u Upravi

6.3.2013

Nexe grupa d.d. - Obavijest o sazivanju sjednice Nadzornog odbora

6.3.2013

Nexe grupa d.d. - Godišnji dokument objavljenih informacija za 2012

28.2.2013

Nexe grupa d.d.- Obavijest o odlukama Financijske agencije

21.2.2013

Nexe grupa d.d.- Obavijest o podnošenju prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe

10.12.2012

Obavijest o nemogućnosti isplate kamata za obveznicu NEXE-O-13CA

17.7.2012

Godišnji dokument objavljenih informacija za 2011. godinu

14.6.2012

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

8.6.2012

Najava sjednice Nadzornog odbora

10.5.2012

Prospekt obveznice

16.6.2011

Obavijest o izdanju korporativnih obveznica

10.6.2011

Najava sjednice Nadzornog odbora

26.5.2011

Obavijest o namjeri izdanja korporativnih obveznica

10.5.2011

Godišnji dokument objavljenih informacija za 2010. godinu

21.4.2011

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

21.4.2011

Obavijest o izdavanju 4. tranše komercijalnih zapisa

14.4.2011

Najava sjednice Nadzornog odbora

15.12.2010

Obavijest o povećanju 3. tranše komercijalnih zapisa

24.6.2010

Obavijest o stjecanju dionica Nexe grupe d.d.

17.6.2010

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora Nexe grupe d.d.

16.6.2010

Najava sjednice Nadzornog odbora

30.4.2010

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora Nexe grupe d.d.

23.4.2010

Najava sjednice Nadzornog odbora