Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Građenje
Osnovna djelatnost Nexe gradnje d.o.o. je izvođenje radova u visokogradnji i niskogradnji za što posjedujemo licencu MZOPU-RH za obavljanje djelatnosti građenja za:
  • građenje tehničko - tehnološki zahtjevnih građevina - građevina II skupine zahtjevnosti
  • izvođenje pojedinih radova na građevinama I, II, III i IV skupine zahtjevnosti
  • izvođenje manje složenih radova na građevinama I, II, III i IV skupine zahtjevnosti.
Svoju djelatnost obavljamo na području Republike Hrvatske za poznate naručitelje državnih i gradskih institucija i za mnoge tvrtke i privatne investitore. Osim izvođenja građevinsko - obrtničkih radova za razne domaće investitore, uspješno sudjelujemo na tržištu nekretnina kroz realizaciju vlastitih investicijskih projekata. 

Na referentnoj listi Nexe gradnje d.o.o. nalazi se značajan niz izvedenih objekata različite namjene, među kojima se ističu
  • višestambene građevine
  • poslovne građevine trgovačke namjene
  • proizvodni pogoni i energetske građevine
  • građevine javne namjene (škole, športske dvorane, bolnice, ambulante i sl.)
  • objekti niskogradnje.
Nedavno smo završili izgradnju Osnovne škole Remete, trgovačke objekte Kaufland i Lidl, višestambene zgrade Vukomerec i Harambašićevu u Zagrebu, adaptaciju hotela Parentino u Poreču, vlastitu investiciju - stambeno-poslovnu zgradu "Sokolana" u Našicama sa 48 stanova.

Trenutno radimo obnovu Muzičke akademije u Zagrebu, trgovački centar u Našicama, bioplinsko postrojenje u Osilovcu, rekonstrukciju bolnice "Sv. Ivana" u Zagrebu, obnovu gradske knjižnice u Požegi te druge projekte.

Nadamo se kako ćete kroz pregled referentnih objekata prepoznati Nexe gradnju kao pouzdanog suradnika i partnera u Vašim budućim projektima.