Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

GrađenjeOsnovna djelatnost Nexe gradnje d.o.o. je izvođenje radova u visokogradnji i niskogradnji za što posjedujemo licencu MZOPU-RH za obavljanje djelatnosti građenja za:
  • građenje tehničko - tehnološki zahtjevnih građevina - građevina II skupine zahtjevnosti
  • izvođenje pojedinih radova na građevinama I, II, III i IV skupine zahtjevnosti
  • izvođenje manje složenih radova na građevinama I, II, III i IV skupine zahtjevnosti.
Svoju djelatnost obavljamo na području Republike Hrvatske za poznate naručitelje državnih i gradskih institucija i za mnoge tvrtke i privatne investitore. Osim izvođenja građevinsko - obrtničkih radova za razne domaće investitore, uspješno sudjelujemo na tržištu nekretnina kroz realizaciju vlastitih investicijskih projekata. 

Na referentnoj listi Nexe gradnje d.o.o. nalazi se značajan niz izvedenih objekata različite namjene, među kojima se ističu:
  • višestambene građevine
  • poslovne građevine trgovačke namjene
  • proizvodni pogoni i energetske građevine
  • građevine javne namjene (škole, športske dvorane, bolnice, ambulante i sl.)
  • objekti niskogradnje.
Nedavno smo završili izgradnju višestambene građevine oznake S-8 POS-a u Umagu, izgradnju višestambene građevine S2-1 u Gospiću, izgradnju objekata za smještaj službenika PGP u Donjem Lapcu, izgradnju objekta Muzičke akademije u Zagrebu, bioplinskog postrojenja u Kućancima, rekonstrukciju betonare u Našicama, te obnovu postojećih i izgradnju novih stambenih i gospodarskih zgrada od posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije.

Trenutno radimo rekonstrukciju i dogradnju doma za stare i nemoćne „Domenico Pergolis“  u Rovinju, izgradnju bioplinskog postrojenja Klisa-Osijek, izgradnju zgrade kuglane u Zaprešiću, izgradnju kanalizacijske mreže u Feričancima, rekonstrukciju kolosijeka, izgradnju pothodnika, perona i nadstrešnica na željezničkom kolodvoru Sisak, te druge projekte.

Nadamo se kako ćete kroz pregled referentnih objekata prepoznati Nexe gradnju kao pouzdanog suradnika i partnera u Vašim budućim projektima.