Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Nexe cement

Našicecement d.d. Našice
Tajnovac 1
31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 616 100
Fax: +385 (0)31 609 029
e-mail: nasicecement@nexe.hr
    
Našicecement d.d. Našice
Oto Ostović, predsjednik Uprave
Tajnovac 1
31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 616 374
Fax: +385 (0)31 609 029

Našicecement d.d. Našice
Josip Ergović, član Uprave za komercijalne poslove 
Tajnovac 1
31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 616 250
Fax: +385 (0)31 609 029

Našicecement d.d. Našice
Ivan Ergović ml., pomoćnik člana Uprave za komercijalne poslove 
Tajnovac 1
31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 616 250
Fax: +385 (0)31 609 029

Našicecement d.d. Našice
Stjepan Ergović, član Uprave za proizvodnju i tehničke poslove 
Tajnovac 1
31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 616 218
Fax: +385 (0)31 609 033
 
Našicecement d.d. Našice
Ljiljana Mifka, direktorica prodaje
Tajnovac 1
31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 616 438
Fax: +385 (0)31 609 027
e-mail: ljiljana.mifka@nexe.hr

Našicecement d.d. Našice
Marin Pavlić, pomoćnik direktorice prodaje
Tajnovac 1
31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 616 316
Fax: +385 (0)31 609 027
e-mail: marin.pavlic@nexe.hr

Našicecement d.d. Našice
Prodaja
Tajnovac 1
31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 616 451; 616 439; 616 320
Fax: +385 (0)31 609 027
    
Našicecement d.d. Našice
Krešimir Kršul, savjetnik za primjenu proizvoda
Tajnovac 1
31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 616 475
Fax: +385 (0)31 609 027
e-mail: kresimir.krsul@nexe.hr