Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Nexe agregati

IGMA d.o.o. Koprivnica
Ciglana 10
48000 Koprivnica, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)48 628 300
Fax: +385 (0)48 628 317
e-mail: igma@nexe.hr
 
IGMA d.o.o. Koprivnica
Alojzije Gregur, direktor
Ciglana 10
48000 Koprivnica, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)48 628 301
Fax: +385 (0)48 628 317
Mob: +385 (0)98 248 833
e-mail: alojzije.gregur@nexe.hr
 
IGMA d.o.o. Koprivnica
Sektor prodaje

Ciglana 10
48000 Koprivnica, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)48 628 309, 628 310, 628 311
Fax: +385 (0)48 628 312
e-mail: jadranka.vargek@nexe.hr
e-mail: irena.napan@nexe.hr
 
IGMA d.o.o. Koprivnica
Vladimir Sinjeri, direktor Sektora prodaje

Ciglana 10
48000 Koprivnica, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)48 628 303
Mob: +385 (0)98 249 623
e-mail: vladimir.sinjeri@nexe.hr
 
IGMA d.o.o. Koprivnica
Tomislav Gregur, prodajni predstavnik

Ciglana 10
48000 Koprivnica, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)48 628 311
Mob: +385 (0)98 987 3953
e-mail: tomislav.gregur@nexe.hr

IGMA d.o.o. Koprivnica
Goran Kranjec, prodajni predstavnik

Ciglana 10
48000 Koprivnica, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)48 628 311
Mob: +385 (0)98 375 547
e-mail: goran.kranjec@nexe.hr
 
IGMA d.o.o. Koprivnica
Maloprodaja agregata

P.C. Keter
Botovo bb, 48322 Drnje, Republika Hrvatska
Tel./Fax. +385 (0)48 831 554
 
IGMA d.o.o. Koprivnica
Maloprodaja agregata

P.C. Gabajeva Greda
Gabajeva Greda 11 A
Gabajeva Greda,
48323 Hlebine, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)48 836 488
 
IGMA d.o.o. Koprivnica
Prodajni centar Resnik

Čulinečka cesta bb
Resnik, 10040 Zagreb, Republika Hrvatska
Kontakt osoba: Goran Opuhač
Tel: +385 (0)1 294 5649
Fax: +385 (0)1 294 5659
Mob: +385 (0)99 317 4627
e-mail: goran.opuhac@nexe.hr