Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Građenje

Nexe gradnja d.o.o. Našice
Dalibor Štaba, direktor

Braće Radića 24
31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 615 901
Fax: +385 (0)31 613 721
e-mail: dalibor.staba@nexe.hr

Tehnički sektor 
Danijel Stošić, direktor tehničkog sektora 

Tel: +385 (0)31 615 916
e-mail: danijel.stosic@nexe.hr 

Komercijalni sektor
Vesna Masnikosa, direktorica komercijalnog sektora

Tel: +385 (0)31 615 905
e-mail: vesna.masnikosa@nexe.hr 

Komercijalni sektor - odjel ugovaranja
Marija Srakić-Vuković, stručni suradnik u odjelu ugovaranja
Tel: +385 (0)31 615 914
e-mail: marija.srakic-vukovic@nexe.hr
 
Komercijalni sektor - odjel nabave 
Ivan Benić, stručni suradnik u nabavi
Tel: +385 (0)31 615 906
e-mail: ivan.benic@nexe.hr
 
Financije i računovodstvo
Jasna Plemeniti, voditelj financija i računovodstva
Tel: +385 (0)31 615 927
e-mail: jasna.plemeniti@nexe.hr
 
Prodaja nekretnina
Tel: +385 (0)31 615 901