Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Kontakti

Nexe gradnja d.o.o. Našice
Vesna Masnikosa, direktor

Braće Radića 24
31500 Našice, Republika Hrvatska
Tel: +385 (0)31 615 901
Fax: +385 (0)31 613 721
e-mail: vesna.masnikosa@nexe.hr 

Komercijalni sektor - odjel ugovaranja
Marija Srakić-Vuković
Tel: +385 (0)31 615 914
e-mail: marija.srakic-vukovic@nexe.hr
Melani Šarić
Tel: +385 (0)31 615 915
e-mail: melani.saric@nexe.hr

Komercijalni sektor - odjel nabave 
Ivan Benić, stručni suradnik u nabavi
Tel: +385 (0)31 615 906
e-mail: ivan.benic@nexe.hr
 
Prodaja nekretnina
Tel: +385 (0)31 615 901