Nexe Group:    Croatia    Serbia    Bosnia and Herzegovina        HR   EN

Home

Products & services

Public relations

Investors

Human resources

Sustainable development

Contacts

Република Македонија

Основната дејност на Нексе Групата (Nexe Grupa) е производство на градежен материјал: цемент, бетон, бетонски елементи, агрегати, керамички плочки, вар и врати. Членките на Нексе Групата (Nexe Grupa) се присутни и работат во Хртватска, Босна и Херцеговина и Србија, а вработуваат околу 3.500 работници.

Нексе Групата (Nexe Grupa) извезува на пазарот во Романија, Унгарија, Словенија, Украина, Македонија и Албанија, а својот квалитет на извозните пазари до сега го докажаа следните производи: циглата, ќерамидата, цементот, варта, керамичките плочки и вратите.

МИСИЈА

Мисијата на Нексе Групата (Nexe Grupa) е одговорно да гради подобра иднина. Вложувајќи во стабилни и зголемени пазари, Нексе Групата (Nexe Grupa) сака да создаде портфолио кое ќе обезбеди стабилен пораст.

ВИЗИЈА

Визијата на Нексе Групата (Nexe Grupa) е да биде водечки произведувач на градежни материјали, препознатлив по општествено одговорно работење и стабилно создавање на нови вредности за своите купувачи, сопственици, вработени и за општествената заедница.

За дополнителни информации контактирајте го Секторот за извоз:
 
BRICK
Domagoj Soukup, dipl.oec
Sales director
Tel: +385 31 227 367
Fax: +385 31 613 722
Mob: +385 98 981 0897
e-mail: domagoj.soukup@nexe.hr 
 
Port Tranzit Osijek (Luka Tranzit Osijek d.o.o.)
Vukovarska cesta 229 b
31000 Osijek, Croatia 
Phone: +385 (0)31 515 100
Fax: +385 (0)31 515 111, 586 010
e-mail: luka-tranzit@nexe.hr 
Transshipment and warehousing