Nexe Group:    Croatia    Serbia    Bosnia and Herzegovina        HR   EN

Home

Products & services

Public relations

Investors

Human resources

Sustainable development

Contacts

Republika e Shqipërisë

Veprimtaria fillestare e Grupit Nexe (Nexe Grupa) është prodhimi i materialit ndërtimor: cimento, betoni, elementet betoni, agregateve, tulla, pllaka, pjata qeramike, gëlqere, dyer.
 
Anëtarët e Grupit Nexe (Nexe Grupa) punojnë në Kroaci, Bosnje e Hercegovin dhe në Serbi, punësojnë rreth 3500 punëtorë. Grupi Nexe (Nexe Grupa) exportojnë në tregje të Rumanisë, Hungarisë, Slovenisë, Ukrainës, Maqedonisë, Shqipërisë. Deri tani në tregjet e exportit cilësin e vet e kan sprovuar me tulla, pllaka, çimento, gëlqere, pjata qeramike, dyer.

MISIONI

Misioni i Grupit Nexe (Nexe Grupa) është: me përgjegjësi ndërtimi i ardhmërisë më të mirë. Me investim në tregje stabile me rritje, Grupi Nexe (Nexe Grupa) dëshiron ta bëjë portofolin i cili do ta sigurojë rritjen stabile.

VIZIONI

Vizioni i Grupit Nexe (Nexe Grupa) është: të jetë prodhuesi kryesor i materialeve ndërtimore, e njohur me veprimtari të përgjegjshme shoqërore për krijimin e vlerave të reja për blerës, pronarë, punonjës dhe bashkësinë shoqërore.

Për informacione më të gjëra kontaktoni sektorin e exportit

BRICK 
Domagoj Soukup, dipl. oec
Drejtor i exportit
Tel: +385 31 227 367
Fax: +385 31 613 722
Mob: +385 98 981 0897
e-mail: domagoj.soukup@nexe.hr

Port Tranzit Osijek (Luka Tranzit Osijek d.o.o.)
Vukovarska cesta 229 b
31000 Osijek, Croatia 
Phone: +385 (0)31 515 100
Fax: +385 (0)31 515 111, 586 010
e-mail: luka-tranzit@nexe.hr 
Transshipment and warehousing