Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Sustavi upravljanja

Nexe Grupa, kao grupacija tvrtki od kojih se većina bavi proizvodnjom građevinskih materijala, odlučila se za uvođenje i certificiranje sustava upravljanja, kao podrške djelotvornijem upravljanju i jamstvo postizanju kvalitetnih proizvoda i usluga koje nudi tržištu. Kao certifikacijska tvrtka sa velikim ugledom u svijetu, za certifikaciju svih sustava upravljanja odabran je Lloyd's Register Quality Assurance.
 
Sustav upravljanja kvalitetom
 
Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, kao temeljni sustav na koji se mogu nadograditi drugi sustavi upravljanja, uveden je i certificiran u sljedećim tvrtkama Grupe:
  • Nexe grupa d.d. Našice (za djelatnost upravljanja Grupom),
  • Našicecement d.d. Našice (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje cementa),
  • Dilj d.o.o. Vinkovci (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje crijepa od gline),
  • IGMA d.o.o. Koprivnica (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje predgotovljenih betonskih elemenata, te proizvodnje i prodaje kamenih agregata),
  • Polet a.d. Novi Bečej (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje crijepa od gline),
  • Polet – keramika d.o.o. Novi Bečej (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje keramičkih pločica),
  • IGM Stražilovo d.o.o. Sremski Karlovci (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje šupljih opečnih elemenata),
  • Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo (djelatnost razvoja, proizvodnje i prodaje šupljih opečnih elemenata).
Hrvatsko društvo za kvalitetu prepoznalo je projekt istovremenog uvođenja i certifikacije Sustava upravljanja kvalitetom u devet tvrtki Nexe Grupe u tri države, kao posebno dostignuće, te je 2008. dodijelila Nexe grupi d.d. Povelju za poticanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu za 2008.

Strategija Nexe Grupe je da u svim tvrtkama koje se bave djelatnošću proizvodnje građevinskih materijala bude uveden i certificiran Sustav upravljanja kvalitetom, dok u ostalim tvrtkama on ne mora biti certificiran, ali se i u njima primjenjuju dokumentirane procedure koje se odnose na procese upravljanja i potporne procese.

Sustav upravljanja okolišem
 
Sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004 uveden je i certificiran od 2004. u Našicecementu d.d., kao stožernoj tvrtki Grupe i tvrtki koja ima potencijalno najizraženije utjecaje na okoliš. U Nexe Grupi za sada se ne namjerava certificirati Sustav upravljanja okolišem u drugim tvrtkama, ali se način rada kroz izradu i primjenu procedura i uputa koje se odnose na upravljanje okolišem (upravljanje emisijama u zrak, emisijama u vodu, otpadom) prenosi kroz djelovanje Službe za tehnologiju i kvalitetu Našicecementa, u sve druge tvrtke u Grupi kod kojih postoje mogući potencijalni značajni utjecaji na okoliš.
 
Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću  na radu
 
Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema normi OHSAS 18001:2007 uveden je i certificiran u Našicecementu d.d. Principi i iskustva stečena primjenom ovog sustava u Našicecementu posredstvom Službe za tehnologiju i kvalitetu Našicecementa prenose se u sve tvrtke u Grupi.

Sustav upravljanja energijom 

Našicecement d.d., kao „veliko poduzeće“, s energetski intenzivnim procesom proizvodnje, se odlučilo za uvođenje ISO 50001:2011 kao korak više u svom poslovanju i logičnu nadogradnju već postojećih sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i zdravljem i sigurnošću. Certifikacija je provedena u listopadu 2016. godine od strane certifikacijske kuće Lloyd Register LRQA. Našicecement d.d. sada ima potpuno integrirani sustav upravljanja koji obuhvaća kvalitetu, okoliš, energiju i zdravlje i sigurnost.

Slijedeći istu poslovnu filoziju, i poduzeće  Dilj d.o.o. Vinkovci, također "veliko poduzeće" s energetski intenzivnim procesom proizvodnje, odlučilo se za uvođenje ISO 50001:2011. Certifikacija je provedena u lipnju 2017. od strane certifikacijske kuće Lloyd Register LRQA. Dilj d.o.o. sada ima potpuno integrirani sustav upravljanja koji obuhavaća kvalitetu i energiju. 
 
Sustav upravljanja sigurnošću hranom
 
Sustav upravljanja sigurnošću hranom prema normi ISO 22000:2005 uveden je i certificiran u tvrtki Gastro market d.o.o. Našice (djelatnost pripreme i posluživanje obroka hrane i pića). Pošto navedena tvrtka ima zakonsku obavezu uvesti sustav kontrole zdravstvene ispravnosti hrane HACCP, u Nexe Grupi je odlučeno da se kod nje uvede i certificira sustav prema normi ISO 22000, koji uključuje i nadilazi zahtjeve sustava HACCP.

Prilozi (pdf):