Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Emisije u okoliš

ZRAK

Broj stacionarnih izvora po tvrtkama:

TVRTKA EMISIJA PRAŠKASTIH TVARI I PLINOVA EMISIJE IZ LOŽIŠTA UKUPNO IZVORA
Našicecement d.d. 57 3 60
Slavonija IGM d.o.o. 2 3 5
Dilj d.o.o. 3 0 3
Nexe beton d.o.o. 0 5 5
Našički autocentar d.o.o. 0 2 2

 
Tvrtke kontroliraju svoje emisije upravljanjem procesnim parametrima na način tako da su emisije ispod propisanih graničnih vrijednosti. Ovo je u Našicecementu još pojačano ugradnjom vrećastih otprašivača visoke učinkovitosti otprašivanja na svim ispustima Našicecementa d.d. Kolika je učinkovitost otprašivanja govori i podatak da je na 91% ispusta emisija praškastih tvari manja od 10 mg/mN3.

Kontinuirano mjerenje emisija postavljeno je jedino na ispustu vrećastog otprašivača rotacijske peći u Našicecementu. Na ovaj način se osigurava Stalan nadzor nad emisijama dušikovih oksida, sumporovog dioksida i praškastih tvari u cijelom periodu rada peći, te emisije HCl, HF i TOC (ukupni organski ugljik) tijekom perioda korištenja alternativnih goriva. Povremeno tijekom korištenja alternativnih goriva, a u skladu sa zakonskim propisima, se provode mjerenja dioksina i furana, Hg i teških metala koja provodi od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode ovlaštena organizacija.


Kretanje emisija na ispustu vrećastog otprašivača rotacijske peći za 2010. i 2011. godinu:
Kretanje emisija na ispustu vrećastog otprašivača rotacijske peći za razdoblje I.-IX. mjesec 2012. godine:VODA

Priroda procesa u većini tvrtki je takva da ne zahtijeva korištenje vode u procesu proizvodnje tako da od otpadnih voda postoje sanitarne i tehnološko-oborinske. Pod pojmom tehnološko-oborinske podrazumijeva se sva voda koja uslijed kiša ispire površine u krugu tvrtke, sakuplja se i odvodi. Kakvoća vode se redovno ispituje od strane ovlaštenoga laboratorija.