Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Zdravlje i sigurnost

Organizacija i provođenje zdravlja i sigurnosti u Nexe Grupi temelji se na misiji, viziji i strategiji Grupe. Opredjeljenje Nexe Grupe je trajno poboljšanje uvjeta na mjestu rada s ciljem sprječavanja nastanka nesretnoga događaja na radu (ozljede, bolesti i smrti). U svezi s tim članice Nexe Grupe uređuju i provode zdravlje i sigurnost na radu u skladu sa zakonskim zahtjevima i europskim direktivama primjenjujući pravila i mjere zdravlja i sigurnosti prema utvrđenim načelima:
  • utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora na mjestu rada te vrjednovanje pripadajućega rizika;
  • edukacija i trening zaposlenika;
  • sustavno održavanje i provjera ispravnosti opreme za rad;
  • primjena suvremenih tehničkih i tehnoloških rješenja u cilju postizanja optimalnih uvjeta na mjestu rada;
  • komunikacija i konzultacija zaposlenika vezano za provođenje mjera zdravlja i sigurnosti na radu;
  • nadzor nad provođenjem pravila i mjera zdravlja i sigurnosti na radu;
  • istraživanje nastalog nesretnog događaja.

Organizacija zdravlja i sigurnosti


Primjena načela zdravlja i sigurnosti
 
1. Edukacija i trening radnika
Provodi se redovan trening radnika u Našicecementu d.d. za upotrebu dišnog izolacijskog aparata u slučaju izvanredne situacije.


 2. Sprečavanje opasnosti i štetnosti na njihovom izvoru
Primjenom načela sprječavanja opasnosti i štetnosti na njihovom izvoru Nexe Grupa se opredijelila za nabavu i ugradnju najsuvremenije opreme za rad koja je u skladu s najvišim zahtjevima zdravlja i sigurnosti.Ugrađeni vijčani kompresori i delta puhala u posebnim kućištima dodatno smanjuju razinu buke štetne po zdravlje radnika.
3. Istraživanje nesretnoga događaja
Po načelu opće prevencije članice Nexe Grupe provode istraživanje nastaloga nesretnog događaja. Cilj istraživanja je utvrđivanje uzroka nastaloga nesretnog događaja i poduzimanje radnji poboljšanja kako bi se spriječilo ponavljanje istoga.

  

S ciljem unapređenja zdravlja i sigurnosti na radu, Nexe Grupa se opredijelila na uređenje i provođenje zdravlja i sigurnosti na radu prema međunarodnim standardima. U Našicecementu d.d. uspostavljen je 2009. godine sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema BS OHSAS 18001:2007.