Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Alternativna goriva i sirovine

Praksa upotrebe otpada bilo kao energenta ili u svrhu iskorištavanja njegovih vrijednih svojstava je tek u fazi uspostavljanja u Republici Hrvatskoj. Gospodarenje otpadom u RH je regulirano kroz Strategiju gospodarenja otpadom RH, Plan gospodarenja otpadom, Zakonom o otpadu i nizom podzakonskih akata.
 
Kako cementna industrija ima bitnu ulogu u ovom sustavu, a i ostale tvrtke mogu biti potencijalni korisnici, Nexe grupa se odlučila za osnivanje nove tvrtke čiji je primarni zadatak upravo to – alternativne sirovine i alternativna goriva. Tvrtka se zove Ekonex d.o.o.
 
U Našicecementu se od alternativnih goriva koriste otpadne gume i otpadna ulja I i II kategorije. Kako bi ovo bilo moguće provoditi a da se ne narušava niti tijek procesa, niti kvaliteta proizvoda, niti utjecaj na okoliša, sagrađena su dva postrojenja te je napravljeno niz promjena u postojećem postrojenju. Ovoj investiciji je prethodila izrada Studije utjecaja na okoliš od strane ovlaštene tvrtke na koju je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dalo suglasnost.
 
Korištenjem alternativnih sirovina i goriva ne samo da se štede prirodne sirovine i fosilna goriva, nego je i cjelokupni utjecaj na okoliš manji.