Nexe Grupa:    Hrvatska    Srbija    Bosna i Hercegovina        HR   EN

Naslovnica

Proizvodi i usluge

Odnosi s javnošću

Investitori

Ljudski resursi

Održivi razvoj

Kontakti

Katalozi ponude

Odaberite grupu proizvoda

Odaberite katalog
Download kataloga

Nexe cigla

Koje su prednosti opeke kao građevinskog materijala?

Osnovna prednost svih opekarskih blokova je jednostavna primjena zbog čega je opeka toliko popularna, ali tu su i brojne druge prednosti: velika čvrstoća proizvoda, laka zamjena i rekonstrukcija, dobra izolacijska svojstva, odlična paropropusna svojstva, sjajna vatrootpornost, prirodni materijal, mogućnost oporabe, ekonomičnost itd.

Tako je vjerojatno najveća prednost opekarskih proizvoda ta što se pomoću njih lako gradi što znači da ljudi koji izvode te radove ne moraju biti specijalno osposobljeni niti educirani, da nije potrebna nikakva teška niti napredna tehnologija za gradnju opekom, da je jednostavna za transport i laka za manipulaciju. Opeka ne sadrži nikakve aditive te, u pravom smislu riječi, omogućuje „zelenu gradnju“.


Koje su prednosti termo bloka u odnosu na klasične blokove?

Termo program Nexe cigle pored izvrsnih termoizolacijskih svojstava, zahvaljujući svojoj poroznosti, ima olakšanu masu čime se uvelike olakšava manipulacija na gradilištu. U odnosu na klasični program, za istu debljinu zida, termo blok ima 50% bolja termoizolcijska svojstva. Njegova toplinska izolacijska svojstva omogućuju akumulaciju topline tako da se termo blokovi zimi polako hlade, a ljeti sporo zagrijavaju. Primjer tome je izračun za obiteljsku kuću od cca. 130 m2 površine u kojem je ušteda termo sustava u odnosu na klasični cca. 100.000,00 kn kroz razdoblje korištenja objekta od 30 godina. Bitno je napomenuti da se povrat investicije u termo sustav ostvaruje već nakon 4 godine korištenja objekta. Osim vrhunskih izolacijskih svojstava Nexe termo program omogućuje bržu gradnju uz manji utrošak komada bloka po m2 i manji utrošak morta. Svi blokovi imaju utor i pero što pojednostavljuje zidanje.

Koju vrstu opeke treba koristiti za izgradnju niskoenergetske kuće?

Nexe termo program je idealan sustav za gradnju nosivih i pregradnih zidova na objektima sa niskoenergetskim potrebama. S vrhunskim izolacijskim svojstvima i koeficijentom toplinske propusnosti U=0.39 W/m2K TB 38 je idealan proizvod za gradnju niskoenergetskih objekata, a u kombinaciji sa dodatnim izolacijama i za gradnju pasivnih kuća. Poznato je to da se većina energije u stambenim zgradama troši na grijanje objekta, cca. 70%, dok se najviše te energije gubi kroz zidove 35%, i krov 25%.

Koliki je koeficijent U (toplinske propusnosti) za termo blokove, a koliki za klasične blokove?

Za istu debljinu zida termo blok ima duplo bolja izolacijska svojstva. Dobiveni koeficijenti toplinske propusnosti za sljedeće proizvode su:
 
TB 38 U=0,39 W/m²K
TB 30 U=0,52 W/m²K
TB 25 U=0,94 W/m²K
 
MB 2 cca. U=1,7 W/m²K
MB 3 cca. U=1,3 W/m²K

Zašto termo blokovi imaju bolja izolacijska svojstva?

Odgovor se krije već u proizvodnji. Nexe termo blokovima se prilikom oblikovanja i homogeniziranja dodaje oko 10% piljevine u masu proizvoda. Piljevina prilikom pečenja izgori i ostavlja slobodne zračne prostore koji su zapravo nositelji izvrsnih termo - izolacijskih svojstava. Bitnu ulogu ima raspored i dizajn sača koje imaju odlične termodinamičke karakteristike. Sače su vertkalne i omogućuju to da se termo blokovi ljeti sporo griju, a zimi polako hlade što znatno utječe na stvaranje ugodne mikro klime u prostoru.

Da li je moguće izvesti zidanje pregradnih zidova sa MB 3 bez vertikalne reške? Zidovi se žbukaju dvostrano. Kako će se to odraziti na fiziku zida i statički sustav konstrukcije?

Iz iskustva znamo da se na većini pregradnih zidova u praksi vertikalna reška ne zapunjava mortom. Razlog tome je ubrzana gradnja, manji troškovi i suvremeni građevinski materijali koji omogućuju izvedbu takovog načina izvođenja zidarskih radova. Poučeni takvim iskustvom radili smo ispitivanja na toplinsku propusnost elemenata i uočili sljedeće rezultate. Toplinski mostovi se javljaju na području spajanja dva glinena bloka bilo da su oni izvedeni klasičnim zidarskim mortom ili da je vertikalna reška ostavljena nepopunjena mortom.
 
Ispitivanja govore sljedeće:
 
U=3,4 W/m2K za d=20 cm - debljina morta 20 cm (prikaz gubitka topline)
U=2,8 W/m2K za d=20 cm - debljina zraka 20 cm (prikaz gubitka topline)
Proračunato u KI expert 09
 
Zaključak:
 
Ožbukan zid izrađen bez zapunjavanja vertikalnih reški imat će bolja toplinska izolacijska svojstva u odnosu na zid izveden sa popunjenom vertikalnom reškom. Dakle, toplinski mostovi na mortu su veći nego na „zraku“ iz razloga što zrak, ukoliko je pravilno izoliran, a u ovom slučaju izoliran je vanjskom žbukom, djeluje kao izolator.
 
Kada je riječ o konstrukcijskom dijelu, pregradni zidovi nemaju funkciju preuzimanja opterećenja. Iskustva govore da popunjena vertikalna reška puca (gubi efekt povezivanja elemenata) već nakon sušenja, a pogotovo tokom dugogodišnjeg korištenja objekta. Dakle, horizontalna reška i vanjska žbuka drže zid kompaktnim.
 
No, zidovi izvedeni i bez popunjavanja vertikalne reške imaju puno bolja nosiva svojstva te mogu preuzeti puno veća opterećenja i naprezanja u odnosu na ostale sustave pregradnih zidova.
 

Navodimo neke od njih:
 • pregradni zid od lakih gipskartonskih ploča,
 • pregradni zid od pjenobetona-siporex (koji se izvode bez popunjavanja vertikalne reške),
 • pregradni zid od staklene opeke (izvođenje od čeličnih profila i vodilica),
 • pregradni zid od stakla (staklene stijene).
 
Na kraju donosimo zaključak da pregradni zidovi zidani Nexe MB 3 (blok za nosive zidove) ima puno bolja nosiva svojstva u odnosu na slične pregradne zidove i da, ukoliko se zid ne izvede bez zapunjavanja vertikalne reške, neće doći do nikakvog statičkog narušavanja sustava nosive konstrukcije.

Što je to fert strop? Koje su njegove prednosti i mogućnosti primjene?

Nexe stropni program se sastoji od nosivih gredica i ispune od stropnog bloka. Podložna pločica s armaturom i betonom čini montažni dio nosivih gredica. Strop se izvodi kao polumontažni. Polumontažni fert program ima obilježja dobrog zvučnog i toplinskog izolatora. Prednost Nexe fert stropnog programa je jednostavna i brza izvedba koja zahtijeva malo dodatne opreme te nije potrebna specijalizirana radna snaga.
 
Primjena Nexe fert stropnog programa:
 • međukatne i krovne ravne ploče
 • kose krovne ploče
 • nadstrešnice
 • industrijski objekti


Kako se izvodi polumontažni fert stropni sustav?

 • gredice se postavljaju na jednakim osnim razmacima od 50 (40) cm,
 • na gredice se postavljaju ispune,
 • ako se gredica izravno oslanja na zid, minimalna dužina nalijeganja iznosi 5 cm,
 • pri izvođenju radova strop se podupire u razmacima od 150 cm,
 • gredice se oslanjaju na nosive zidove ili grede,
 • na nosivim zidovima izvode se horizontalni serklaži koji su monolitno povezani sa stropnom konstrukcijom te se zajedno betoniraju,
 • armatura tlačne ploče sidri se u horizontalne serklaže po čitavom opsegu stropa i to minimalno 15 cm po dužini,
 • po potrebi izvodi se rebro za ukrutu koje se postavlja poprečno na gredice (2Ø8 – rebro, Ø6/50 cm vilice),
 • rebro za ukrućenje postavlja se kada je raspon stropa veći od 4 m, a ukoliko je raspon veći od 6 m, postavljaju se dva rebra na trećini raspona,
 • tlačna ploča se armira okomito na gredice 1 cm ispod vrha stropa armaturnom mrežom R-139 po cijeloj površini stropa,
 • za izvedbu monolitnog dijela koristi se beton minimalno C 25/30 (MB 30) ukoliko projektom nije određeno drugačije,
 • prije betoniranja površinu je potrebno očistiti i dobro zaštititi vodom,
 • beton je potrebno pravilno ugraditi, nabiti i njegovati,
 • minimalna debljina tlačne ploče je 4 cm,
 • za raspone do 5 m gredici je u sredini potrebno dati nadvišenje L/300, a kod raspona preko 6 m nadvišenje L/200 (L=duljina gredice),
 • otpuštanje podupora gredica nakon 14-28 dana,
 • pri izvođenju radova potrebno je pridržavati se svih pravila struke i zaštite na radu.


Koja su pravila veza opekarskih proizvoda?

Zid se mora izvoditi u vezu. Vertikalne i horizontalne reške koje leže jedna iznad druge moraju se pomjerati. Horizontalne reške moraju biti neprekidne, a slojevi samo od opeka iste visine. Mjera pomjeranja mora iznositi x ≥ 0,4 h ≥ 4,5 cm.

Kako se spaja nosivi zid sa pregradnim?

Da bi se toplinski mostovi pregradnog zida održali što manjima, pregradni zid se mora ugraditi maksimalno 6-7 cm i puno zamalterisati. Za prijem sila vjetra u svaki sloj potrebno je ugraditi po 2 ankera od nehrđajućeg čelika ø4 mm.

Pravilno izvođenje radova prilikom zidanja

Kod zidanja nosivih i pregradnih zidova Nexe ciglom potrebno je obratiti pažnju na niz bitnih stavki kako bi se svi radovi pravilno izveli i kako bi konstrukcija zadovoljila sve uvjete:
 • pregradne nenosive zidove ozidati i i ožbukati što je moguće kasnije kako bi se najprije okončalo puzanje i skupljanje susjednih dijelova objekta,
 • vertikalne i horizontalne reške potpuno ispuniti mortom, a debljina reške treba biti min. 1 cm,
 • da bi se dobio ravnomjeran efekt boje zida, opeke istovremeno uzimati iz više paleta,
 • opeku prije ugradnje namočiti kako ne bi povukla vlažnost iz morta i time ga oslabila,
 • opeke moraju prianjati na pune reške,
 • ne zidati dok pada kiša,
 • svježe izveden zid prikrivati u toku prestanka rada,
 • reške naposlijetku obraditi alatom tako da poprime polukružni oblik,
 • pri radu pridržavati se svih propisa zaštite na radu,
 
Nakon osnovnih informacija slijedi detaljan opis postupka zidanja sa ONF primjenjivog na svim ostalim vrstama opekarskih blokova.
 
Zidanje opekom je najvažniji posao u zidarskim radovima. Pravila zidanja koja se odnose na opeku mogu se primijeniti i na druge materijale od kojih se izrađuju zidovi (blokovi i kamen). Vještina zidanja se stiče na opeci, a proširuje i usavršava zidanjem raznih blokova od šljake, betona, kao i na opekarskim blokovima.
 
Opeka namijenjena za zidanje mora biti čista da bi na nju bolje prijanjao mort. Ona mora biti dovoljno vlažna da ne bi povukla vlagu iz morta koja mu je potrebna za vezivanje. Opeke treba, posebno ljeti, kad su vrućine, ne samo kvasiti nego i potapati, pa tek onda upotrijebiti  za zidanje. Mort  treba biti dovoljno plastičan da bi prodirao u reške između opeka, da bi se lakše razastirao zidarskom žlicom i mistrijom, i da bi bolje prodirao u pore na površini opeke te s njom stvarao čvršću vezu. Mortom se popunjavaju vertikalne i horizontalne reške. Debljina vertikalnih reški je 1 cm, a horizontalnih 1,2 cm. Pri zidanju zidar slaže opeku u pravilan red i svaku rukom postavlja u posteljicu od morta. Pri postavljanju opeke “uštine” mort iz horizontalne reške i utisne ga u dodirnu spojnicu. Budući da se time dodirna spojnica ne ispuni potpuno mortom, razlika se doda zidarskom žlicom ili mistrijom. Točan položaj postavljene opeke dotjeruje se udarcima čekića ili šakom. Pogrešno postavljena opeka se ne smije pomjerati, jer se time remeti veza morta koja se uspostavlja odmah pri dodiru opeke i morta. Zato je bolje takvu opeku podići, očistiti je od morta, razastrti novu posteljicu od morta, pa opeku ponovo postaviti, ali na pravo mjesto.

Od kada se proizvodi i primjenjuje opeka u građevinarstvu?

Povijest cigle, kao jednog od najstarijih građevinskih materijala na svijetu, počinje na osvitu civilizacije. Na suncu sušene opeke (jednostavna cigla pomiješana sa slamom te potom sušena na suncu) izumljene su između 10000. i 8000. godine prije Krista, lijevane opeke razvijene su između 5000. i 4500. godine prije Krista, ali najvažnije otkriće bio je izum pečene opeke, oko 3500. godine prije Krista. Ovakva cigla dozvoljavala je gradnju trajnih struktura u nekim regijama gdje to ranije nije bilo moguće. Pečenjem, cigla postaje otporna poput kamena, ali njena daljnja prednost je to što ju je jednostavnije smjestiti na željeno mjesto.
 
S druge strane, gradnja sa opekom sušenom na suncu, koja se još naziva i nepečenom ciglom, jedna je od najstarijih i najjeftinijih građevinskih tehnika. Nepečena cigla je mješavina gline (30% težine, budući da pečena cigla sadržava 75% gline), vode i vegetacijskih ostataka, kao što su slama, drveni listići, piljevina, konoplja ili čak životinjska dlaka. Drveni kalupi pune se s ovom smjesom, koja se potom nekoliko dana kasnije uklanja iz kalupa i suši na suncu cca. 15 dana. Ovaj zahvat nije pretjerano zahtjevan u tehnološkom smislu, a traženi sirovi materijali uglavnom su dostupni u okolini. Glavni problem opeke sušene na suncu je taj što je sklona lakom ruiniranju. Čak ni blatni pokrov ne štiti ovaj građevinski materijal od jakih kiša duži vremenski period. To dokazuju zemljani i suncem sušeni dijelovi Kineskog zida koji je u potpunosti sagrađen od opeke, a koji su erodirali i polako propadaju.

Kako se proizvodi cigla danas, a kako se nekada proizvodila?

Proces proizvodnje nije složen kao ni proces proizvodnje crijepa, ali nije ni jednostavan. Proces se sastoji od iskopa sirovine, vanjskog odležavanja sirovine, pravilnog doziranja uz eventualno miješanje piljevine do 10%, homogeniziranje, oblikovanje, sušenje i pečenje te pakiranje gotovog proizvoda. Da bi se materijal uglačao, potrebna je temperatura između 900 i 1500 ºC, između 8 i 15 sati, ovisno o vrsti gline koja se koristi. Cigle se polako hlade kako ne bi došlo do njihovog pucanja. Ako nisu adekvatno pečene, neće biti dovoljno jake i javlja se opasnost da će se mrviti. I obrnuto, ako je temperatura previsoka, glina se izobličuje i postaje kao uglačani materijal. Tijekom procesa sušenja, glina će se stisnuti. Materijal mora sadržavati pijesak ili druge sirovine. Postotak čiste gline odredit će mehanička svojstva.

U samom početku opeka se proizvodila na vrlo primitivan način. Proces proizvodnje kao i primjena proizvoda usavršavali su se kroz čitavu povijest čovječanstva pa sve do danas. Početkom industrijske revolucije krajem 18. i početkom 19. stoljeća pokrenut je i pravi razvoj ciglarstva. Primjer tome je da je samo u okolici Vinkovaca u 19. stoljeću djelovalo 60 ciglana. Kako se proizvodni proces modernizirao, a kvaliteta proizvoda ujednačila, i dalje je presudna bila uloga ljudskoga rada. Polovicom 20. stoljeća proizvodnja se uvelike automatizirala te se znatno povećala kvaliteta, kvantiteta, a i proširio se sam asortiman opekarskih proizvoda. Danas opekarska industrija i opekarski proizvodi svojom funkcijom, tehnologijom i dizajnom ne odskaču od puno modernijih industrija. Suvremena tehnologija omogućuje proizvodnju inovativnih i ekoloških proizvoda koji zadržavaju svoja vrhunska svojstva i posjeduju trajnu vrijednost kao i građevine koje su sa opekarskim proizvodima građene vjekovima i još odolijevaju zubu vremena.


Kako se dijele opekarski proizvodi?

Danas su u primjeni različiti opekarski proizvodi koje prije svega možemo podijeliti po funkciji i obliku. Prva i osnovna podjela je podjela po funkciji i to na nosive i nenosive blokove. Zatim svaki od tih sustava ima različite tipove odnosno oblike: puna opeka, fasadna opaka, šuplje opeke sa horizontalnim i vertikalnim reškama, termo blokovi, stropne ispune, pregradne ploče.

Koje su najpoznatije građevine građene opekom u svijetu?

Sigurno jedna od najpoznatiji i najfascinantnijih građevina koja je građena opekom je Kineski zid. U njegovoj dužini od 2500 km ugrađeno je 80 milijardi opeka. Zanimljivo je to da ta građevina stara gotovo 2300 godina i dalje odolijeva zubu vremena. U Hrvatskoj su u iznimno dobrom stanju brojne crkve i katedrale građene opekom. Jedna od njih je Crkva sv. Ilije iz 11. stoljeća u Vinkovcima. Tu su i poznati dvorci Trakošćan, Tabor, Eltz kao i utvrde Osijek, Slavonski Brod, Karlovac. Možda najbolji primjer čvrstoće i mogućnosti rekonstrukcije objekata građenih opekom prikazao je grad Vukovar koji je nakon teškog stradavanja barokne jezgre grada ponovo rekonstruiran opekom.